Goed Zeemanschap - Watersportvereniging "Alvo"

Watersportvereniging " Alvo" Rotterdam
Gemaakt Door J.H.
Ga naar de inhoud

Goed Zeemanschap

Watersport > Veiligheid
Je moet alles doen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Ook als je voorrang hebt.
Goed zeemanschap gaat over alle aspecten om veilig een schip te behandelen.
Niet alle potentiële (gevaarlijke) situaties zijn in regelgeving te vatten.
Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) regelt zulke situaties voor de Nederlandse binnenwateren met de term ‘goed zeemanschap’.

De schipper moet bij het ontbreken van relevante voorschriften goed zeemanschap gebruiken om te voorkomen dat levens in gevaar komen.

Binnenvaartpolitiereglement.
Elk schip dient een recent exemplaar van het BPR aan boord te hebben met uitzondering van kleine open schepen, zoals een open sloep, speedboot, waterscooter et cetera.
Hier kunt u gratis het BPR downloaden

Terug naar de inhoud