Accu,s - Watersportvereniging "Alvo"

Watersportvereniging " Alvo" Rotterdam
Gemaakt Door J.H.
Ga naar de inhoud

Accu,s

Watersport > Wist je dat ?
Startaccu:
Dit is verreweg de goedkoopste met dunne platen en kan gemakkelijk voor korte tijd hoge stroomsterkte afgeven.
Langdurige of diepe ontlading is echter funest.
Sterker nog, een startbatterij mag slechts voor 20% ontladen worden indien deze ook voor gebruikersdoeleinden wordt ingezet.
De grenswaarde voor ontlading is een soortelijk gewicht van 1.26 en een voltage van 12,48
Gewone "auto"accu:
Eigenlijk ook een startaccu, maar met iets dikkere platen.
Het meest toegepast maar minder geschikt voor langdurige langzame ontlading.
Er kan prima op gestart worden.
Naarmate hij langer voor verlichting, koelkast e.d. wordt gebruikt geldt voor de ontlading eigenlijk hetzelfde als hierboven beschreven.
Bij diepere ontlading zal de levensduur bekort worden.
Semi-tractie accu (geen gel):
Ook wel lichtaccu.
Is ontworpen voor langdurige stroomafgifte (cyclisch gebruik).
Kan dieper ontladen worden en daarom meer geschikt voor aan boord.
Heeft dikke platen en daardoor minder geschikt voor hoge startstromen.
Bij niet te zware startmotoren echter geen enkel probleem.
Er bestaat een variant met een combinatie van dikke en dunne platen, waarmee ook zwaarder gestart kan worden.
Toch geldt voor een lange levensduur een 50% ontladingsgrens.
De grenswaarde is een soortelijk gewicht van 1,18 en een voltage van 12,12.
Gel-accu:
In het Engels VRLA-battery.
Een veilige droge accu.
In plaats van als accuzuur is het elektrolyt geïmmobiliseerd als gel.
Er ontstaan tijdens laden geen gassen die kunnen ontsnappen, met uitzondering van extreem hoge laadstromen.
In dat geval treed een veiligheidsventiel in werking.
Vandaar de aanduiding VRLA (Valve Regulated Lead Acid).
Kan langdurige ontlading aan - ontladingsgrens 70% à 80% - en kan relatief snel geladen worden.
Spiraalcel- of droge accu:
Evenals de semi-tractie accu wel lichtaccu genoemd.
De loodplaten zijn niet naast elkaar in een natte bak geplaatst, maar als rollen aangebracht.
De rollen zijn gescheiden door een laagje in zuur gedrenkt glasvezel.
De bak is zo droog, dat hij zelfs op z'n kant of ondersteboven geplaatst kan worden.
Het type is behoorlijk all-round.
Spiraalcel-accu's kunnen voor korte tijd zeer hoge startstromen (CCA of Cold-Cranking-Amp) produceren.
Daaronder verstaat men het aantal ampères dat een accu bij -17.8º C gedurende 30 seconden kan leveren zonder dat de spanning beneden 7.2V daalt.
In Nederland wordt het type verkocht onder de naam Optima.
Welke accu is het meest geschikt?
Het antwoord is niet zo gemakkelijk en hangt mede af van de bereidheid geld uit te geven.
Ruwweg zijn vijf soorten te onderscheiden.
De tractie-accu en een aantal andere varianten buiten beschouwing gelaten.

Terug naar de inhoud