Bestuurs Mededelingen - Watersportvereniging "Alvo"

Watersportvereniging " Alvo" Rotterdam
Gemaakt Door J.H.
Ga naar de inhoud

Bestuurs Mededelingen

Watersport Alvo
ALVO nieuwsbrief april ‘18
 
Midzomerfeest
 
De ontspanningscommissie heeft de handen weer in elkaar geslagen en organiseert een superleuk midzomerfeest op zaterdag 23 juni.  
 
Rekening Liggeld
 
Omdat de btw van 21% is toegevoegd aan de liggelden is voortaan de lay-out van de rekening gewijzigd. Meer informatie over de btw zie www.watersportverbond.nl.
 
Afval mee naar huis
 
Zoals in het huishoudelijk regelement is opgenomen horen leden van (en bezoekers aan) de werf het afval na het varen (vuilniszakken) of na het werken aan de boot (zoals olieresten of verfrestanten) mee naar huis te nemen. De containers zijn alleen bedoeld voor het afvoeren van afval van de kantine en van het afval van onderhoud aan de werf, zoals tuinafval. Meer informatie, zie het huishoudelijk reglement.
 
(Milieu)regels en melden schade
 
Helaas wordt er nog steeds niet altijd gewerkt met een zeil onder de boot en wordt er nog steeds rommel achtergelaten in het gras. Hierbij een oproep aan iedereen om alle regels van de werf in acht te houden. Daarnaast moet schade die je veroorzaakt aan andere boten altijd gemeld worden. Zie huishoudelijk reglement
 
Geef nu je e-mail adres door
 
We kunnen er niet meer omheen, het digitale tijdperk heeft ook watersportvereniging ALVO bereikt. Omdat we mee willen gaan met alle veranderingen om ons heen gaan wij de nieuwsbrief en in de toekomst ook de facturen digitaal versturen. Dit gaat veel sneller en is bovendien veel goedkoper. Daarom nu de oproep aan alle leden om het e-mail adres op te geven (aan w.s.v.alvo@zonnet.nl).
 
Website ALVO
 
Alle handige informatie en nieuwsberichten zijn te vinden op www.alvo-watersportvereniging.nl. Deze mooie website is met veel liefde gemaakt en wordt onderhouden door Jan Heus. Heb je een vraag over de website of over wsv ALVO? Op de website kun je een contactformulier invullen. Je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.
 
Verslag ALV van 29 april op te vragen
 
Vanaf eind april is een verslag van de Algemene Ledenvergadering (29 maart) digitaal opvraagbaar via w.s.v.alvo@zonnet.nl.
 
 
· Redactie: Vera van Dijk (secretaris) via    w.s.v.alvo@zonnet.nl
 
· Website ALVO                     http://www.alvo-watersportvereniging.nl/
NIEUWSBRIEF WSV ALVO september/oktober 2017
Vaarseizoen 2017 zit er alweer op, althans, zo goed als.
Binnen onze mooie vereniging gaan we ons richten op het stallen en opknappen van de boten en op het gezellige binnenleven. Niet alleen thuis is het gezellig; in de kantine gaan bingo en klaverjassen weer snel starten.

AGENDA 2017/2018:
Bingo: elke 2 weken, inmiddels begonnen op 1 oktober.
Er zijn weer vele leuke en mooie prijzen te winnen in een gezellige en ontspannen sfeer. Kerstklaverjassen en jokeren op 17 december.

Nieuwjaarsreceptie: 14 januari 2018.

E-mail / Adres/Telefoonnummer.
Graag even uw aandacht voor het volgende: van niet alle leden hebben wij een kloppend e-mailadres en/of telefoonnummer.
Om de administratie up to date te houden hierbij het verzoek om e-mailadressen en telefoonnummers door te geven.
Dit is in de eerste plaats in uw belang, immers, we moeten u kunnen bereiken als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld met uw boot.
Ook wijzigingen dienen te worden doorgegeven!
Sturen naar: w.s.v.alvo@zonnet.nl of afgeven aan een van de bestuursleden of Wim Tabbernee.
In oktober of november zullen de elektronische sloten worden geplaatst.
De gewone sleutels zijn dan niet meer bruikbaar en kunnen worden geruild voor de nieuwe elektronische sleutels.
Nu nog niet!

Voor nadere mededelingen zal er informatie worden gegeven via de website, de kantine en op het hek.
Dit zou ook kunnen via email, stuurt u dus uw e-mailadres svp!
Zet u wel uw naam en adresgegevens erbij?

Minibieb.
Roelie Eversteijn-den Brabander heeft gezorgd voor een minibieb.
Een superleuk initiatief!
De minibieb zal binnenkort worden geplaatst in de buurt van de ideeënbus.
Hier kunt u boeken en mogelijk ook cd’s en dvd’s lenen en uitlenen.

ledenadministratie
Wim Tabbernee doet de ledenadministratie en houdt de wachtlijst in de gaten, dit laatste samen met Rick.
Dit wordt zeer gewaardeerd door het bestuur.
Verder is hij gewoon lid, hij wil dat ook, met een boot waaraan druk wordt gewerkt.
Heeft u vragen m.b.t. de ledenadministratie kunt u bij hem terecht, voor overige vragen moet u bij het bestuur zijn.

Gezocht
Rick, onze eveneens zeer gewaardeerde 2e havenmeester, heeft een nieuwe boot die niet past onder het bruggetje……Rick zal zijn functie niet meer kunnen uitoefenen.
Een 2e havenmeester wordt dus gezocht.
Misschien een functie die gedeeld wordt door meerdere mensen?
Interesse?
Neem contact op met een van de bestuursleden!
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Carla Harzing, secretaris ALVO. September 2017. 
Toezichthouder
Het bestuur heeft besloten om de Hr. D.Kemner aan te stellen als toezichthouder van orde en millieu zaken.
De Hr.D.Kemner zal namens het bestuur de volgende regels handhaven.

1e Orde
2e Netheid en millieu
3e Schoonhouden van het terrein
4e Het in goede staat en schoonhouden houden van de boten
5e Het aanbieden van afval
6e Grasvelden en tuin onderhoud indien van toepassing
7e Algemene regels zoals honden aan de lijn op het terrein.
Niet fietsen op het terrein in het zomer seizoen.
En wat u al niet kunt bedenken wat eigenlijk niet zou kunnen.

Met vriendelijke groet en veel vaar plezier
het bestuur
3 / 2 / 2014
Honden
En dan....daar komt ie weer......de honden.
Die mogen niet los!!!

Ook niet:
-als ie goed luistert
-als ie gewend is los te lopen
-als u gewend bent om hem los te laten lopen
-als ie klein is
-als de boot dicht bij de kantine ligt
-als de boot juist uit het zicht ligt
-als ie lief is
Kortom: er zijn geen uitzonderingen voor wat voor hond dan ook.
In de kantine mag de hond alleen los in overleg met de kantine medewerker(ster).
Terug naar de inhoud