De Biesbosch - Watersportvereniging "Alvo"

Watersportvereniging " Alvo" Rotterdam
Gemaakt Door J.H.
Ga naar de inhoud

De Biesbosch

Watersport > Vaarbestemmingen
Natuurbeleving op het ritme van eb en vloed
Eb en vloed in een zoetwatergebied, dat is zeldzaam.
Maar Nederland heeft het.
De Biesbosch is één van de de weinige zoetwatergetijdengebieden van Europa.
In deze delta van de Rijn en de Maas heeft het getij nog vrij spel.
De Biesbosch is een avontuurlijk doolhof van rivieren, waterbekkens, wilgenbossen en grillige kreken met glashelder water.

Het is een uitgestrekt fourageergebied voor talloze soorten watervogels, zoals ganzen, reigers, eenden en steltlopers.
Overal in de Biesbosch vind je nog de nalatenschap van de griendwerkers die eeuwenlang het land bewerkten.
Je kunt in de Biesbosch volop wandelen door polders met historische namen als 'Doolhof' en 'Pannekoek'.
Langs de randen van het gebied kun je fietsen over oude dijkjes, langs rivieren en dorpen.
De natte, ruige natuur van dit moeras laat zich vooral beleven vanaf het water in een bootje of kano.
Geruisloos peddelend door smalle kreken, langs rijk begroeide oevers, bukkend onder lage takken door, beleef je de natuur van heel dichtbij.
IJsvogels schieten voorbij, een kiekendief jaagt tussen het riet, een aalscholver droogt zijn vleugels op een boomstronk.

Soms laat zelfs de zeearend zich zien.
En natuurlijk vind je overal sporen van de bever, die al 25 jaar vaste bewoner is.
In de Biesbosch ben je één met de natuur, op het ritme van eb en vloed.
Terug naar de inhoud