De Linge - Watersportvereniging "Alvo"

Watersportvereniging " Alvo" Rotterdam
Gemaakt Door J.H.
Ga naar de inhoud

De Linge

Watersport > Vaarbestemmingen
De Linge is een rivier die in de Betuwe van Doornenburg tot Gorinchem stroomt.
Met 108 km is het één van de langste geheel Nederlandse rivieren.
Grote delen van de Linge zijn niet bevaarbaar voor gemotoriseerde schepen.
De gemeenten Lingewaard en Lingewaal ontlenen hun naam aan de Linge.
De Linge is boven Zoelen een "kunstmatige" rivier, de inlaat bij Doornenburg (uit het Pannerdensch Kanaal) is gecontroleerd.
Het stuk tussen Zetten en Elst (Gelderland) is weinig meer dan een kaarsrecht kanaal.
De kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal is opmerkelijk: hier verdwijnt de rivier onder het kanaal.
Bij Zoelen komt de rivier samen met de Dode Linge.
Vanaf dit moment gaat de Linge meanderen.
Voorbij Tiel komt het Inundatiekanaal in de rivier uit, dat een onderdeel vormt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Een klein stuk stroomafwaarts, nabij Buurmalsen, stroomt de Korne in de Linge en even later, bij Tricht, ook de Bisschopsgraaf.
Bij Gorinchem splitst de Linge zich in de Lingehaven met aan het eind de Lingesluis en wordt het water van de Linge afgevoerd door de normaal open staande Gorinchemse Kanaalsluis en met het water van het Merwedekanaal via het Kanaal van Steenenhoek naar de Beneden Merwede.

Terug naar de inhoud