Een Bekeuring - Watersportvereniging "Alvo"

Watersportvereniging " Alvo" Rotterdam
Gemaakt Door J.H.
Ga naar de inhoud

Een Bekeuring

Watersport > Verhalen Van U En Ons
Bekeuring
40 jaar verenigingsleven is natuurlijk een mooie gelegenheid om eens achteruit te kijken.
Onlangs viel mijn oog op een berichtje van 65 jaar geleden waarvan ik de strekking niet aan u wil onthouden.
Niet alleen tegenwoordig gaat de beoefening van de watersport vaak samen met het zelf klussen aan de boot, in de dertiger jaren was dat ook al zo.

Maar helaas was niet iedereen daar zo van overtuigd, zoals blijkt uit de volgende geschiedenis.
Op zondag 29 maart 1936 stonden drie Rotterdamse jongens hun scheepje te schilderen en dat was zichtbaar vanaf de openbare weg.
Kijkt u daarvan op?

Ik niet!
Maar wie er wel van opkeek, was een diender die vaststelde dat dit een overtreding was van de "Zondagswet".
Waarin was vastgelegd dat op zondag.
Niet alleen alle beroepsbezigheden waren verboden, maar ook alle overige arbeid in het openbaar (behalve in noodzakelijke gevallen waarvoor de plaatselijke overheid schriftelijk toestemming had verleend).

Er werd proces verbaal opgemaakt.
En op 4 mei 1936 deed de rechter uitspraak: De verdediging dat het schilderen van de boot geen arbeid was, maar een onderdeel van "de sport en ontspanning", mocht niet baten.

De kantonrechter veroordeelde de drie tot een boete omdat hij schilderen ook in dit geval wel degelijk arbeid vond.
Verder gaf hij als toelichting dat hij zelf vroeger ook aan watersport had gedaan en dat wie een boot heeft, deze moet laten verven.
En wie zich dit niet kon permitteren, diende er naar zijn mening ook geen boot op na te houden.
Terug naar de inhoud