Getijde Tabellen - Watersportvereniging "Alvo"

Watersportvereniging " Alvo" Rotterdam
Gemaakt Door J.H.
Ga naar de inhoud

Getijde Tabellen

Watersport Alvo
Eb en vloed (de getijden) ontstaan inderdaad hoofdzakelijk door de aantrekkingskracht van de Maan, en in mindere mate van de Zon.

Laten we als voorbeeld de werking van de invloed van de Maan nemen, die van de Zon werkt ongeveer op dezelfde manier.

De Maan draait om de Aarde, doordat de Aarde aan de Maan trekt met haar zwaartekracht.

De zwaartekracht tussen twee lichamen, zoals de Aarde en de Maan, is groter naarmate de massa van de lichamen groter is,

en kleiner naarmate de afstand tussen de twee lichamen groter is.

De invloed van de zwaartekracht van een lichaam is eveneens groter wanneer het lichaam meer massa heeft en kleiner wanneer je je verder van dat lichaam af bevindt.
 
Doordat de Aarde ongeveer 81 maal zwaarder is dan de Maan, draait de Maan hoofdzakelijk om de Aarde en niet andersom.

Echter, de Maan heeft ook massa en trekt dus aan de Aarde, al is dat niet zoveel als omgekeerd.

In werkelijkheid draaien de twee objecten om een gemeenschappelijk zwaartepunt.

Dat gemeenschappelijk zwaartepunt bevindt zich echter veel dichter bij de Aarde dan bij de Maan.

Aangezien de Aarde circa 81 maal zwaarder is dan de Maan, bevindt zich dat punt op 1/81-e deel van de afstand tussen de Aarde en de Maan.

De gemiddelde afstand tussen beide objecten is 384.401 km, dus het zwaartepunt ligt op ongeveer 4730 km van het centrum van de Aarde, dus nog binnen het Aardoppervlak.

Terwijl de Maan dus één omwenteling maakt, hobbelt de Aarde eenmaal een klein rondje om een punt dat binnen de Aarde ligt.

Belangrijk voor ons verhaal is dat de Maan dus 'aan de Aarde trekt'.

Zoals we al zagen, is die kracht kleiner wanneer de afstand groter is.

Wanneer je op de Aarde zou staan aan de kant waar de Maan zich bevindt, dan is die invloed van de Maan dus groter dan wanneer je je in het centrum van de Aarde zou bevinden, en die invloed is weer groter dan wanneer je je aan de kant van de Aarde zou bevinden die van de Maan afgekeerd is.

Het centrum van de Aarde is verder van de Maan en dus is daar de kracht kleiner.

Aan de verre kant van de Aarde is de afstand het grootst en de kracht het kleinst.

Terug naar de inhoud