Viswater - Watersportvereniging "Alvo"

Watersportvereniging " Alvo" Rotterdam
Gemaakt Door J.H.
Ga naar de inhoud

Viswater

Watersport > Bergseplassen
Viswater en visstekken
Het water is de Bergse Plassen is weer helder en schoon.
Zag de plas er jaren terug nog uit als een grote, groene algensoep, inmiddels is het water zo helder dat op sommige plekken de bodem te zien is.
De blauwalg is er flink afgenomen.
De afgelopen jaren heeft het waterschap in samenwerking met gemeente en provincie dan ook hard gewerkt aan de kwaliteit van het water.
Om de werkzaamheden van dit jaar af te sluiten en om tegemoet te komen aan wensen van omwonenden is ruim 35 kilo pootaal in de plassen uitgezet.

De werkzaamheden zijn begonnen met het baggeren van de plassen.
Daarna werden alle 192 recreatiewoningen aan de plassen aangesloten op de riolering.
En vervolgens is het toestromend water uit Schiebroek bij gemaal Ringdijk behandeld.
Daarmee wordt de toestroom van voedingsstoffen, fosfaat, in de plassen verminderd, hetgeen zorgt voor minder algengroei.

Eind 2004 is het waterschap samen met het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) begonnen met het beheer van de visstand in de Bergse Plassen.
Een evenwichtige visstand, met de goede hoeveelheid en de juiste soorten, zorgt voor schoon, helder water.
De plassen werden verschillende keren bevist.
Daarbij werd vooral brasem en karpers uit de plassen gehaald.
Deze vissen woelen de bodem om, wat het water troebel maakt en de ontwikkeling van waterplanten belemmert.

In 2003 is er een bodemsanering geweest door het uitbaggeren afdekken van de vervuilde sliplaag die door jarenlange lozingen ernstig was vervuild.
Nu is het water van de Bergse plassen weer schoon en dat merk je ook aan het goede visbestand.
Hierdoor zijn de Bergseplassen weer super viswateren geworden en een viswater die je als sportvisser zeker niet moet missen.

Op de bergse plassen komen 13 vissoorten voor.
Natuurlijk zijn de 13 vissoorten op de plas niet allemaal interessant voor de sport- en recreatievisser zo vind je er driedoornige stekelbaars, bittervoorn en rivierdonderpad.
De bittervoorn en rivierdonderpad staan op de lijst met beschermde vissoorten.
De vissoorten die wel interessant zijn zijn blankvoorn, brasem, ruisvoorn en zeelt.
Ook komt er karper voor op de Bergse Voor- en Achterplas.

In 2006 is een paaiplaats voor snoeken aangelegd en zijn er in de plas volwassen snoeken uitgezet.
Ga je vandaag de dag vissen vind je er dan ook een goed bestand aan snoek.
Ook de overige roofvis doet het goed waarbij het lijkt alsof de Voorplas meer snoek bevat en de Achterplas het territorium is voor snoekbaars.
Voor de Baarsvisser zijn de plassen een waar walhalla en zijn er grote aantallen baars te vangen.
Terug naar de inhoud